Uppmaningar till kunder att vara uppmärksamma

Onity-lås
Du har kanske följt den senaste tidens medieuppmärksamhet rörande Onity-lås på hotell. På Radisson Hotel Group tar vi gästernas säkerhet och trygghet på största allvar. Som en extra försiktighetsåtgärd har vi skickat ut tillverkarnas riktlinjer om hur låsen kan förbättras till våra franchisetagare om det skulle visa sig att sådana lås används på några av anläggningarna. Mer information finns på Onitys webbplats.  

Olika former av lotteribedrägerier
Radisson Hotel Group har fått uppgifter om att det finns personer i Kina, utan koppling till våra hotell som eventuellt påstår sig vara anställda hos oss eller på annat sätt vara förknippade med oss och kontaktar kunder om uppdiktade tävlingar, hasardspel och olika former av lotterier. De begär information om bankkonton och/eller andra känsliga personuppgifter som de påstår sig behöva för att kunna betala ut dessa förmenta vinster (antingen i form av kontanter eller värdekuponger). Vi vill understryka att detta inte rör sig om genuina erbjudanden från vår organisation.  

"Make My Holiday"-bedrägerier
Vi har även fått kännedom om ett antal falska samtal till kunder från bedragare som utger sig för att vara från Radisson med erbjudanden om övernattningar på Radisson-hotell mot erläggande av en kreditkortsdeposition. På Radisson är vi varken inblandade i eller står bakom sådana kampanjer eller erbjudanden.

Anställningsbedrägerier
Ett antal falska e-postmeddelanden cirkulerar där avsändaren utger sig för att erbjuda anställning på något av våra hotell. Ofta rör det sig om påståenden om att ett nytt Radisson- eller Park Inn-hotell ska öppna på platser som Nigeria, Benin, Indien eller Storbritannien. Dessa e-postmeddelanden vänder sig till arbetssökande som har lagt ut uppgifter om sig själva på webbplatser och innehåller ofta felstavade ord och udda returadresser. E-postmeddelandena innehåller ofta bilagor i form av dokument med officiell prägel och avsändaren utger sig för att erbjuda anställning utan någon mer omfattande anställningsintervju. Bedragarna begär därefter in personuppgifter och annan känslig information (passnummer, personnummer och andra personuppgifter) och/eller betalning av avgifter till utomstående parter för arbetstillstånd eller visum. Detta är inte genuina erbjudanden från vår organisation.  

Vår rekommendation
Lämna inte ut känsliga personuppgifter och utför inga betalningar till tredje parter om du får dessa erbjudanden. Om du är osäker på huruvida meddelanden eller budskap verkligen härrör från eller involverar Radisson Hotel Group, ber vi dig att omgående kontakta vår kundtjänst.  

Senast uppdaterad den 30 januari 2015.