Park Inn by Radisson Uppsala Hotell

Storgatan 30 –  753 31 –  Uppsala –  Sverige –  + 46 (18) 68 11 00
Incheckn.datum
Utcheckn.datum
Rum
1
Vuxna
Barn

Responsible Business - Let's take responsibility

Responsible Business infördes 2001 inom ramen för ökad efterfrågan från gäster, kunder, medarbetare och ägare. Ett miljöprogram har dock funnits sedan mitten av 1990-talet. Inom program för Responsible Business jobbar vi med tre huvudsakliga ansvarsområden:

  • Think Planet: minska vår negativa påverkan på miljön
  • Think People: ta ansvar för hälsa och säkerhet för anställda och kunder
  • Think Together: respekt för sociala och etiska frågor inom företaget samt i samhället
  • Programmet bygger på Responsible Business policyn, vilken i sin tur är uppbyggd från intressenternas förväntningar på oss ur ekonomisk, social och miljömässig synvinkel. 


Think Planet
Miljöpolicy:
Park Inn by Radisson Uppsala ska leverera hotell, restaurang, - och konferensprodukter och service som tar hänsyn till både inre och yttre miljö och följer den svenska miljölagstiftningen enligt miljöbalken.

Vi skall eftersträva att i vårt dagliga arbete använda material, råvaror och metoder som är skonsamma mot miljön, och hålla oss informerade och uppdaterade om de nyheter och förbättringar på marknaden som leder till en mer miljöanpassad verksamhet.

På vårt hotell har vi höga krav på och en god kontakt med våra leverantörer för att kunna försäkra oss själva och våra gäster om att de produkter och råvaror vi använder oss av är producerade med bästa hänsyn till miljön. Vi erbjuder våra gäster att avstå städning under sin vistelse till förmån av att vi skänker en summa till Hand in Hand

Think People
Vi ska skapa en hälsosam och säker miljö för både våra anställda och gäster. Personalen får kontinuerligt utbildning inom brand och säkerhet, hjärt,- och lungräddning samt första hjälpen

Think Together 
Centralt inom Rezidor arbetar vi med World Childhood Foundation. I tillägg till dessa så arbetar vi med lokala välgörenhetsföreningar Akademiska sjukhusets barnfond. Vi (WHG) är även bysponsorer till en by i Indien. I Hand in Hands indiska byprogram skapas förutsättningar för bestående utveckling genom beprövade program inom viktiga områden: jobbskapande, hälsoundersökningar, demokrati och IT-utbildning och miljö. Programmet möjliggör också för barnen i byn att gå i skolan istället för att tvingas att arbeta. Programmet sträcker sig över två år och syftet är att hela byns struktur stärks inom samtliga områden.

Certificate