Park Inn by Radisson Uppsala Hotell

Storgatan 30 753 31 Uppsala Sverige + 46 (18) 68 11 00
X

You can search by....


City, State

Country

Address

Hotel Name

Zip or Postal Code

... and more. Keep typing to refine search.

Botaniska trädgården

Besök den Botaniska trädgården i Uppsala året runt, var årstid har sin charm. Här kan du gå i en storstilad barockträdgård, besöka det tvåhundraåriga orangeriet eller kliva in i Uppsalas enda regnskog - i det tropiska växthuset. I Uppsalas botaniska trädgård finns över 9000 plantsorter att upptäcka. 

Den botaniska trädgården tillsammans med Linnéträdgården i stadsdelen Svartbäcken och Linnés Hammarby öster om Uppsala utgör Botan - de botaniska Linnéminnena. Carl von Linné lade grunden för den så kallade moderna systematiken, en gruppering av organismer och växter inom biologin, ett system som är så enkelt att det har uthärdat hela 400 år.