Allmänna villkor

Uppdaterad 2016/02/24

Presentkortet
Radisson Hotel Groups presentkort är utfärdat av det danska aktiebolaget Rezidor Loyalty Management A/S, som har sitt säte i Danmark på adressen Amager Strandvej 60-64, 3:e våningen, 2300 Köpenhamn - S, Danmark. Presentkortet är ett slutet, förbetalt kort som kan användas för betalning på Radisson Hotel Group-hotellen: i Bahrain, Belgien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraterna, Italien, Irland, Island, Grekland, Jordanien, Kroatien, Kuwait, Libanon, Lettland, Libien,  Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Storbritannien, Österrike. ("Utvalda Länder").
Radisson Hotel Group-hotellen är hotell som drivs under varumärkena Radisson Blu Hotels & Resorts (dock ej Radisson Edwardian Hotels) och Park Inn by Radisson.

KÖPA PRESENTKORTET
Presentkortet är utformat och tillgängligt för konsumenter och för företagskunder, både som fysiska och virtuella kort. Du kan köpa presentkort på de deltagande hotellen, online eller genom att ringa Radisson Hotel Group Gift Card-kundtjänst på telefon: +353 1 2159051 (nätverkets internationella samtalstaxa till Irland tillämpas, samtalskostnader för samtal från mobiltelefoner kan skilja sig från denna). Företagskunder kan köpa presentkort via de globala säljkontoren. Som företagskund räknas alla juridiska eller fysiska personer som köper minst tjugofem (25) presentkort per gång.

Om ett presentkort beställs över Internet så kan köparen göra presentkortet personligt med en valfri bild. Klicka här för mer information angående denna typ av presentkort.

Inköp av presentkort görs direkt från utgivaren, Rezidor Loyalty Management A/S. Konsumenter  kan endast betala med kreditkort: Företagskunder kan betala antingen med kreditkort eller mot faktura. Under förutsättning av att presentkort inte har använts, kan konsument eller företagskund ångra ett on-line köp  genom att skicka en skriftlig avbeställning till Radisson Hotel Group Gift Card-kundtjänst, European Reservation Centre 4th Floor - Block 7, Belfield Office Park, Clonskeagh, 4 Dublin, Irland, inom fjorton (14) kalenderdagar från inköpsdatumet.

VÄRDE, VALÖRER OCH AVGIFTER
När presentkort köps online eller per telefon, eller köps av företagskunder, finns de endast tillgängliga i bestämda värden och valörer; EUR och GBP (20-50-75-100-150 EUR/20-50-75-100 GBP). Om presentkortet köps på ett av hotellen kan kunden själv bestämma valör och värde på presentkortet, från minst 20,00 EUR/20,00 GBP till högst EUR 150,00/GBP 100,00.Ett presentkorts inköpspris motsvarar värdet på presentkortet plus eventuella tillkommande expeditionsavgifter eller leveranskostnader.Om presentkortet köps på ett av hotellen tillkommer ingen expeditionsavgift eller leveranskostnad. Vid inköp online, per telefon via REZIDOR Gift Card-kundtjänst samt via de globala säljkontoren (endast företagskunder) kan expeditionsavgifter eller leveranskostnader tillkomma, och dessa varierar beroende på vald leveransmetod samt vart inköpet ska levereras. Expeditionsavgifter och leveranskostnader betalas av kunden och läggs på inköpspriset. De tillkommande avgifterna räknas ut och meddelas dig innan köpet godkänns.

LEVERANS
Under förutsättning av att beställningen genomförs innan kl. 14:00 GMT (kl. 15:00 svensk tid) kommer de fysiska presentkorten att skickas samma dag (måndag till fredag, med undantag för helgdagar). Det virtuella presentkortet blir tillgängligt inom en (1) dag och kommer att skickas med e-post till förmånstagaren.Köparen av ett presentkort är ensam ansvarig för att ange korrekt leveransadress. Radisson Hotel Group kan inte hållas ansvarigt för eventuella sena leveranser eller uteblivna leveranser orsakade av felaktiga leveransuppgifter, eller av någon annan orsak som ligger utanför Radisson Hotel Groups kontroll.

AKTIVERING AV PRESENTKORTET
Under förutsättning av att betalning har genomförts, aktiveras presentkortet automatiskt inom en dag från leveransdatum, eller såvitt avser företagskunder inom en dag från det att mottagande av presentkorten har bekräftats. När presentkortet aktiveras kommer det att identifieras som cirkulerande e-pengar av ett datasystem online. Presentkortet går inte att ladda om. PIN-koden som tilldelas presentkortet är inte kopplat till aktiveringen av presentkortet, utan fungerar uteslutande för att kontrollera saldo och för att registrera kortet så att det kan spärras om det tappas bort (se nedan).

SAMTLIGA VARUMÄRKEN I UTVALDA LÄNDER
Presentkortet kan användas för att betala hotelltjänster och konsumtion på Radisson Hotel Groups hotell i Utvalda Länder, t.ex. för hotellövernattningar, restaurang- eller barbesök, samt användning av spaanläggningar. Presentkortets värde kan inte bytas in mot kontanter, och det kan inte heller användas för att förbetala reservation av hotellrum eller tjänster online. Presentkortets värde kan användas för hela eller delar av en transaktion och måste  användas före sitt utgångsdatum (se nedan).

GILTIGHET
Från det datum presentkortet aktiveras är det giltigt i tjugofyra (24) månader. Om presentkortets innehavare inte har använt kortets totala värde vid utgångsdatumet kan Radisson Hotel Group på skriftlig begäran återbetala det belopp som motsvarar presentkortets återstående värde, mot en expeditionsavgift på 25 EUR per presentkort, eller per kortnummer i ett virtuellt presentkort. Eventuell begäran av återbetalning ska skickas in skriftligen av presentkortinnehavaren genom att fylla i och skriva under bifogat formulär till

Radisson Hotel Group​ Gift Card-kundtjänst
European Reservation Centre 4th Floor - Block 7,
Belfield Office Park, Clonskeagh, 4
Dublin,
Irland
senast 12 månader efter presentkortet har gått ut. Den skriftliga begäran ska innehålla presentkortets kortnummer och PIN-kod samt kortinnehavarens adress och bankuppgifter. Hotellen kan inte returnera återstående värde i kontanter.

KORTSALDO
Varje transaktion med presentkortet kommer att debiteras mot kortets saldo. Om transaktionen överskrider återstående kortsaldo kommer kortinnehavaren att behöva betala skillnaden med en annan betalningsmetod direkt till hotellet. Presentkortets innehavare kan kontrollera återstående saldo när som helst med hjälp av presentkortets saldofunktion online (www.giftcard.rezidor.com). Man får tillgång till saldofunktionen med hjälp av kortnumret och PIN-koden, som levereras tillsammans med presentkortet.

FÖRHINDRA FÖRLUST
Presentkortet ska hela tiden förvaras på ett säkert sätt och behandlas med samma försiktighet som om det vore kontanta pengar. För att minimera risken för skada vid eventuell förlust eller stöld kan presentkortet registreras på www.giftcard.rezidor.com. PIN-koden som levereras med presentkortet krävs för att registrera det. Efter registrering av presentkortet kan den rättmätige ägaren spärra kortet online eller via Gift Card-kundtjänsten om det skulle tappas bort eller bli stulet. När all erforderlig dokumentation har skickats in kommer det förlorade presentkortets återstående värde att överföras till ett nytt presentkort, som sedan skickas till kortinnehavaren. Om presentkortet inte har registrerats kan kortet inte spärras, och vid förlust eller stöld kan det då inte heller ersättas.

TILLÄMPLIG LAG
Inköp av presentkort görs i enlighet med gällande dansk lagstiftning. Presentkortets köpare och innehavare skall vid eventuella tvister om presentkortet vända sig till behöriga domstolar i Köpenhamn.

SKYDD AV UPPGIFTER
Presentkortet medför registrering av personuppgifter, som t.ex. förmånstagarens namn och adress samt köparens kreditkortsuppgifter. REZIDOR åtar sig att se till att all hantering och lagring av sådana personuppgifter görs enligt den danska personuppgiftslagen ("Lov om behandling af personoplysninger"). Detta inkluderar i synnerhet att Radisson Hotel Group noga övervakar att företagets alla underleverantörer tillämpar tillfredställande säkerhetsåtgärder för att undvika förlust, skada eller bedräglig användning av sådana personuppgifter. Radisson Hotel Groups policy för personuppgifter, så som den framställs på www.rezidor.com, tillämpas.

GILTIGHETSPERIOD FÖR DESSA ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa allmänna villkor är giltiga från det datum de publiceras. Rätt till eventuella ändringar förbehålles, och sådana ändringar träder i kraft när de justerade allmänna villkoren publiceras, med datum för uppdateringen angiven, på denne sidan.